Magnetfältterapi

Genom att under ca 8-24 minuter ligga på en madrass som alstrar magnetpulser, skapas elektriska fält inne i kroppen. Dessa påverkar såväl de polariserade proteinmolekylerna som de laddningsbärande jonerna både i cellmembran, inne i cellerna, och i den kringflytande vävnadsvätskan, och i blodet.

I korthet skulle man kunna säga att magnetterapin ger följande effekter på den mänskliga organismen:

  • Förbättrad genomblödning och syrehalt i cellerna.
  • En aktivering av ämnesomsättningen i vävnaderna.
  • En balansering av natrium/kaliumjämvikten hos cellmembranen.
  • Ökning av förmågan att avlägsna slaggprodukter och därmed en avlastning för immunsystemet.
  • Förstärkt genomvätskning av skadad vävnad, därmed kortare läketid vid operationssår såväl som vid frakturer.
  • Förbättrad regenereringsförmåga av hudceller efter transplantationer.
  • Förminskat uppträdande av ödem.
  • Lindring av astmatiska besvär
  • Normalisering av blodtrycket.
Santerra Magnetmatta alstrar magnetpulser.