Möte med
klangmeditation

Kom gärna 10 minuter innan vi startar så att du i lugn och ro kan landa på plats.
Vi inleder med ett samtal om energi. 

  • Om hur kan vi känna av och beskriva frekvenser och flöden av energi.
  • Om hur  våra fysiska kroppar påverkas av tankar, känslor och sinnliga intryck.
  • Om vad det innebär att "jorda sig".
  • Om meditation som ett verktyg att släppa blockeringar och hitta trygghet, glädje och "flow" i vardagen.


Därefter kontaktar och förnimmer vi, med hjälp av skålarnas klanger, enskilda chakran enligt en " tolvchakramodell". Chakran är olika energicentra som ligger längs kroppen som pärlor på en tråd. Varje chakra fungerar som en kanal i  livets energiström som förbinder oss med såväl jorden som kosmos. Vår intention är att "öppna upp" kanalerna för ett fritt flöde.

Därefter "Klangbad".
Jag spelar dels på skålar med subtila klanger och övertoner, dels på den mer "storslagna" gongen.  Efter klangbadet stannar vi upp en stund i tystnad.

Vi avslutar med en kopp te och samtal då vi har möjlighet att berätta för varandra om hur vi upplevt meditationen.

Hjärtligt välkommen!/ Alexandra

Nästa
Möte med klangmeditation...

...blir i oktober.
Återkommer med exakt datum.

 

Liggunderlag

Jag rekommenderar att du ligger ner under meditationen och då måste du ta med eget liggunderlag.
Kuddar och filtar finns på plats.